C Sharp’da Delegate Tipleri Nelerdir?

C Sharp’da Delegate Tipleri Nelerdir?
C Sharp’da Delegate Tipleri Nelerdir?
Yazılım Kodu Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba. Bu yazıda C Sharp’da Delegate tiplerinin ne olduğu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım.

C# (C Sharp) dilinde “delegate” kavramı, işlevselliklerin başka bir yönteme aktarılmasını sağlayan ve olay tabanlı programlamada yaygın olarak kullanılan bir yapıdır. C#’da delegate’ler, olayların gerçekleştiği sınıflar arasında iletişimi sağlamak ve olayların tetiklenmesiyle belirli işlevleri çağırmak için kullanılır. C# dilindeki delegate çeşitleri şunlardır:

1-) Single-cast Delegate (Tek tek atanabilen Delegate): Bu tür delegate’ler, yalnızca tek bir yönteme işaret edebilir ve tek bir yöntemi çağırmak için kullanılır. En temel delegate türüdür.

delegate void SingleCastDelegate(string message);

2-) Multi-cast Delegate (Birden çok yönteme işaret edebilen Delegate): Bu tür delegate’ler, birden çok yönteme işaret edebilir ve bu yöntemleri sırayla çağırabilir. Olay tabanlı senaryolarda kullanılır.

delegate void MultiCastDelegate(string message);

3-) Generic Delegate (Jenerik Delegate): C# dilinde delegate’ler jenerik (generic) türler olabilir. Bu, çeşitli türlerdeki yöntemleri temsil etmek için kullanışlıdır.

delegate T GenericDelegate<T>(T param);

4-) Func Delegate: Func delegate, C# 3.5 ve sonraki sürümlerde tanıtılmıştır ve geri dönüş değeri olan metotları temsil etmek için kullanılır.

Func<int, int, int> sumFunc = (a, b) => a + b;

5-) Action Delegate: Action delegate, C# 3.5 ve sonraki sürümlerde tanıtılmıştır ve geri dönüş değeri olmayan metotları temsil etmek için kullanılır.

Action<string> printAction = message => Console.WriteLine(message);

6-) Predicate Delegate: Predicate delegate, C# 3.5 ve sonraki sürümlerde tanıtılmıştır ve tek bir giriş parametresine sahip ve boolean bir değer döndüren metotları temsil etmek için kullanılır.

Predicate<int> isEven = number => number % 2 == 0;

Delegate’ler, olay tabanlı programlama, asenkron işlemler ve LINQ sorguları gibi çeşitli durumlarda oldukça kullanışlıdır. C# dilinde delegate’ler, işlevselliklerin esnek bir şekilde başka kod parçalarına aktarılmasını sağlar ve kodun daha modüler ve bakımı kolay hale gelmesine yardımcı olur.

C Sharp’da Delegate ne işe yarar?

C# dilinde delegate, bir veya daha fazla metodu temsil eden ve bu metodları bir değişken gibi taşıyan özel bir türdür. Delegate’ler, özellikle olay tabanlı programlama ve asenkron işlemler gibi durumlarda kullanışlıdır. İşlevsellikleri, aşağıdaki durumlarda faydalı olabilir:

  1. Olaylar (Events): Delegate’ler, olayların bildirilmesinde ve olay dinleyicilerin bağlanmasında kullanılır. Bir nesne belirli bir olayı tetiklediğinde (örneğin, bir düğmeye tıklama gibi), bu olaya bağlı tüm dinleyicilere bildirilir ve delegeler sayesinde bu dinleyicilerin ilgili metotları çağrılabilir.
  2. Callbacks (Geri Çağrılar): Asenkron işlemlerde veya çoklu thread’lerde çalışan fonksiyonların sonuçlarını almak için delegate’ler geri çağrılar olarak kullanılabilir. Örneğin, bir asenkron işlem tamamlandığında, ilgili geri çağrı fonksiyonu tetiklenir ve sonuçları işlemek için kullanılabilir.
  3. Genel Fonksiyon Noktası (Function Pointer): Delegate’ler, farklı metotların benzer bir imzaya sahip olduğu durumlarda kullanılabilir. Böylece, bu metotları bir delegate aracılığıyla çağırabilir ve değiştirilebilir hale getirebilirsiniz.
  4. İleriye Dönük Bağımlılıklar (Forwarding Dependencies): Bir sınıf, delegate’ler aracılığıyla içerdiği fonksiyonelliği, dışarıya bağımlı olmadan başka sınıflara iletebilir. Bu, sınıfların daha az bağımlı olmasını sağlayarak kodun daha esnek ve yeniden kullanılabilir olmasına yardımcı olur.

Delegate’ler, C#’ın olay tabanlı tasarımında ve kodun daha modüler, esnek ve bakımı kolay hale getirilmesinde önemli bir rol oynar. Ancak, modern C# sürümleri (C# 2.0 ve sonrası) için genellikle yerine daha özel ve güçlü araçlar olan lambda ifadeleri ve genel işlevler (Func ve Action gibi) kullanılması daha yaygındır. Bu nedenle, eğer mümkünse, lambda ifadeleri ve genel işlevleri tercih etmek genellikle daha iyi bir yaklaşımdır.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

Aşağıdaki yazıları da inceleyebilirsiniz...

Sitedeki yazıları kopyalamak yasaktır.