Swagger UI için OAuth Bearer Token

Swagger UI için OAuth Bearer Token
Swagger UI için OAuth Bearer Token
Yazılım Kodu Kanalına Abone Olun

Herkese merhaba. Bu yazıda Swagger UI için OAuth Bearer Token kodu ile ilgili bilgi vereceğim.

ASP.Net Code projelerinizde yazdığınız API’leri test ederken ilgili Token bilgisini de kullanmak istiyorsanız aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kod ASP.Net Core 3.1 ve öncesi için işinize yarayacaktır. (Startup.cs)

services.AddSwaggerGen(opt =>
 {
   opt.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "MyAPI", Version = "v1" });
   opt.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme
   {
     In = ParameterLocation.Header,
     Description = "Please enter token",
     Name = "Authorization",
     Type = SecuritySchemeType.Http,
     BearerFormat = "JWT",
     Scheme = "bearer"
   });

   opt.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement
   {
     {
       new OpenApiSecurityScheme
       {
         Reference = new OpenApiReference
         {
           Type=ReferenceType.SecurityScheme,
           Id="Bearer"
         }
       },
       new string[]{}
     }
   });
 });

Aşağıdaki kod ASP.Net Core 5.0 ve sonrasıiçin işinize yarayacaktır. (Program.cs)

builder.Services.AddSwaggerGen(opt =>
{
  opt.SwaggerDoc("v1", new OpenApiInfo { Title = "MyAPI", Version = "v1" });
  opt.AddSecurityDefinition("Bearer", new OpenApiSecurityScheme
  {
    In = ParameterLocation.Header,
    Description = "Please enter token",
    Name = "Authorization",
    Type = SecuritySchemeType.Http,
    BearerFormat = "JWT",
    Scheme = "bearer"
  });

  opt.AddSecurityRequirement(new OpenApiSecurityRequirement
  {
    {
      new OpenApiSecurityScheme
      {
        Reference = new OpenApiReference
        {
          Type=ReferenceType.SecurityScheme,
          Id="Bearer"
        }
      },
      new string[]{}
    }
  });
});

Yukarıdaki kodları programınızda ilgili yerlere ekleyip programı çalıştırınca aşağıdaki gibi yetkilendir simgesi göreceksiniz.

Butona tıklayınca aşağıdaki ekranı göreceksiniz.

Postman ile elde ettiğininiz token değerini burada kullanabilirsiniz.

Herkese çalışma hayatında ve yaşamında başarılar kolaylıklar.

Yavuz Selim Kart

Yazılım ve veri tabanında bildiklerimi anlatmaya gayret ediyorum. Halen birçok programlama dili üzerinde araştırmalar yaparak kendimi geliştiriyorum. Bunlar haricinde Grafik Tasarım ve Wordpress konularına da ilgim bulunmakta. SEO ve Sosyal medya yönetimleri hakkında da bilgim mevcuttur. Kısaca çok çalışmayı seven azimli biriyim.

Aşağıdaki yazıları da inceleyebilirsiniz...

Sitedeki yazıları kopyalamak yasaktır.